Ρεκόρ 10ετίας για το γιοφύρι της Βέροιας ;


Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στα βιβλία ρεκόρ γκίνες κάτι παρόμοιο κ μάλλον αυτοί που το συντάσσουν θα έπρεπε να το ψάξουν λίγο παραπάνω.Ήταν 2008 όταν οι αείμνηστοι αδερφοί Κούσιου αποφάσιζαν να δωρίσουν στο δήμο Βέροιας 2,5 εκ. ευρώ;

Από τότε πέρασαν σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια. Η γέφυρα για την οποία ο δήμος Βέροιας , επί δημαρχίας κας Χαρίκλειας Ουσουλτζόγλου κ κου Κων/νου Βοργιαζίδη πρώην αντιδημάρχου της κας Ουσουλτζόγλου, επιχειρεί να ολοκληρώσει ένα έργο- με έτοιμα τα χρήματα που δωρίσθηκαν από ιδιώτες- είναι ακόμα υπό κατασκευή.


Ήδη ένα καινούργιο φαινόμενο παρατηρείται: ξένοι κ επισκέπτες της πόλης μετά το Βήμα του Απ.Παύλου κ την παλαιά Μητρόπολη αναζητούν το σημείο  που είναι τα μπετά της γέφυρας Κούσιου κ φωτογραφίζονται όπως αντιστοίχως κάνουν και στην Άρτα με το Γιοφύρη της Άρτας.


Share:

Δώρο Πάσχα 2018: Δείτε online τα ποσά - Τι δικαιούνται οι επιδοτούμενοι άνεργοι του ΟΑΕΔ.To δώρο Πάσχα 2018 είναι κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα στην ελληνική επικράτεια από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους το δώρο.
Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:
Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες, διάρκειας σχέσης εργασίας.
Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα.
Πότε καταβάλλεται
Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.
Για το δώρο παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο δώρο Πάσχα
Για τον υπολογισμό του δώρου συνυπολογίζεται:
Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.
Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο δώρο Πάσχα
Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
Υπολογισμός του δώρου
Βάση του υπολογισμού του δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς και γενικότερα οι τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.
Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Δώρο Πάσχα από τον ΟΑΕΔ

Εκτός από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, δώρο Πάσχα θα λάβουν και οι δικαιούχοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από 1ης Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου για το 2018 το οποίο αναμένεται να καταβληθεί λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα από τον ΟΑΕΔ.
Ειδικότερα για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.
Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης
Για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Συγκεκριμένα το δώρο Πάσχα του ΟΑΕΔ είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας και συνολικά 12,5 ημερήσια επιδόματα εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.
Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Πηγή : dikaiologitika

Share:

Αυτά είναι τα φυτά που καθαρίζουν την ατμόσφαιρα στο γραφείο!Υπάρχουν φυτά που πραγματικά καθαρίζουν την ατμόσφαιρα του γραφείου και γίνονται σύμμαχος της καλύτερης απόδοσης... Ποια είναι αυτά;
1. Ο κάκτος: είναι ένα φυτό απορροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του υπολογιστή, ενώ ταυτόχρονα δεν θα σε ταλαιπωρήσει για να το διατηρήσεις σε καλή κατάσταση. Χρειάζεται ελάχιστο νερό, οπότε δεν θα αγχωθείς με το πότισμα. Φρόντισε απλά να έχει καλή αποστράγγιση το χώμα του, ζέστη και ξηρή ατμόσφαιρα ο χώρος και ένα παράθυρο κάπου κοντά αφού χρειάζεται αρκετό ήλιο. 
2. Ο πόθος: αυτό το όμορφο φυτό απορροφά το μονοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, έτσι αν δουλεύεις στο σπίτι και καπνίζεις -ή σε γραφείο που ακόμα δεν έχετε κόψει το κάπνισμα- είναι το φυτό που όχι μόνο θα ομορφύνει το χώρο, αλλά θα καθαρίσει και την ατμόσφαιρα. 
3. Το αγλαόνημα: καθαρίζει την ατμόσφαιρα από το βενζένιο που συνήθως προκαλούν οι χρωστικές ύλες (αν π.χ. έβαψες πρόσφατα τους τοίχους ή πέρασες λούστρο τα έπιπλα στα πλαίσια του upcycling). Είναι ανθεκτικό και του αρέσει η ζέστη του εσωτερικού χώρου. Απλά επειδή αγαπά την υγρασία, μην ξεχνάς να το ποτίζεις όταν βλέπεις το χώμα του να στεγνώνει. 
4. Ο φίκος: ιδανική επιλογή για να καθαρίσεις την ατμόσφαιρα από την φορμαλδεΰδη. Θα μου πεις πού υπάρχει φορμαλδεΰδη; Αποτελεί σημαντική πρώτη ύλη στη Χημική βιομηχανία, στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών, στα σύνθετα προιόντα ξύλου και τα υλικά επιπλοποιίας, άρα υπάρχει ακόμα κι εκεί που δεν φαντάζεσαι. Ο φίκος σου, λοιπόν, θα κάνει τη δουλειά του και το περιβάλλον όπου δουλεύεις θα γίνει αυτομάτως πιο υγιεινό!
Πηγή: thestival.gr
Share:

Πάσχα 2018: Πότε κλείνουν και ανοίγουν τα σχολεία για τις διακοπές;


H αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές του Πάσχα 2018 έχει ξεκινήσει για όλους μας και ειδικά για τους μαθητές που θα «ξεφύγουν» από τα θρανία για 2 εβδομάδες.
Φέτος, το Πάσχα πέφτει στις 8 Απριλίου 2018. Τα σχολεία λοιπόν πρόκειται να κλείσουν, τυπικά, από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, αν και η τελευταία μέρα μαθημάτων θα είναι η Παρασκευή 30 Μαρτίου.

Οι μαθητές θα ξεκουραστούν και θα επιστρέψουν πίσω στα μαθήματα τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018.
Μπορείτε λοιπόν, να ενθουσιαστείτε αφού οι διακοπές απέχουν πια μία ανάσα!

Πηγή : neolaia
Share:

Πώς να προσέχουμε τις αρθρώσεις μαςΟι αρθρώσεις μας, με τα χρόνια, αρχίζουν να εμφανίζουν προβλήματα. Με τις (πολλές) κακές συνήθειες που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή, τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται, και φαίνεται πως η αρθρίτιδα μπορεί να χτυπήσει σε όλο και νεαρότερες ηλικίες. Πώς θα διατηρήσουμε τις αρθρώσεις μας υγιείς;

Γυμναζόμαστε τακτικά

Πολλοί ασθενείς με αρθρίτιδα αποφεύγουν την γυμναστική, επειδή φοβούνται ότι θα τους προκαλέσει επιπλέον πόνο. Το σώμα, όμως, είναι φτιαγμένο για να κινείται. Μάλιστα, η κίνηση ελαττώνει τον πόνο στις αρθρώσεις και δυναμώνει τους μύες που τις περιβάλλουν. Τέλος, η γυμναστική μας βοηθά να ρυθμίζουμε καλύτερα το βάρος μας, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τις συνθήκες ζωής μας.

Διατηρούμε το ιδανικό μας βάρος

Τα περιττά κιλά ασκούν πίεση στις αρθρώσεις μας, και επιδεινώνουν τα συμπτώματα. Για κάθε μισό κιλό που χάνουμε, η πίεση που ασκείται στα γόνατά μας με κάθε βήμα, μπορεί να μειωθεί μέχρι και στο τετραπλάσιο. Συνεπώς, διατροφή και άσκηση!

Κάνουμε ασκήσεις χαμηλής έντασης

Το γρήγορο τρέξιμο μπορεί να μας κουράζει, και να προκαλεί ακόμα περισσότερους κραδασμούς και προβλήματα στις αρθρώσεις. Μιλήστε με τον γιατρό σας για να είστε σίγουροι κατά πόσο μπορείτε να κάνετε ασκήσεις υψηλής έντασης, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι και η γυμναστική χαμηλής έντασης, όπως η κολύμβηση, έχει εκπληκτικά οφέλη.

Δυναμώνουμε τους μυς γύρω από τις αρθρώσεις

Οι συγκεκριμένοι αυτοί μύες πρέπει να είναι όσο πιο δυνατοί γίνεται, καθώς προστατεύουν τις αρθρώσεις. Κάντε ασκήσεις με βάρη για να ενισχύσετε την μυϊκή σας μάζα, σε συνδυασμό με σωστή διατροφή.

Κάνουμε ασκήσεις που αυξάνουν την ευλυγισία

Η αρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από τις περιορισμένες κινήσεις που μπορούν  να κάνουν οι ασθενείς. Συνεπώς, ένα πρόγραμμα γυμναστικής που περιλαμβάνει ασκήσεις όπως η yoga, μπορεί να μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την ευλυγισία μας και το πόσο εύκολα κινούμαστε στον χώρο, όπως και την αίσθηση ισορροπίας μας.

Καταναλώνουμε τροφές με αντιφλεγμονώδη δράση

Η αρθρίτιδα είναι φλεγμονώδης νόσος, και αυτό σημαίνει πως πρέπει να λαμβάνουμε αντιφλεγμονώδη συστατικά από το φαγητό μας, για να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα συμπτώματα. Πρέπει, επίσης, να αποφεύγουμε τις τροφές που προκαλούν άμεσα φλεγμονές, όπως τα τηγανιτά και τα φαγητά με πολλά κορεσμένα λιπαρά. Η Μεσογειακή Διατροφή, για παράδειγμα, θεωρείται πως είναι μια από τις καλύτερες δίαιτες για έναν ασθενή με αρθρίτιδα.

Λαμβάνουμε αρκετό ασβέστιο και βιταμίνη D

Αυτά τα δύο θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για υγιή οστά. Η βιταμίνη D ενισχύει την απορρόφηση ασβεστίου. Μιλήστε με τον γιατρό σας για να σας πει με σιγουριά αν θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνετε συμπληρώματα για βιταμίνη D, ή και για τα δύο.

Κόβουμε το κάπνισμα

Το κάπνισμα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις αρθρώσεις και τα οστά μας. Συγκεκριμένα, το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και καταγμάτων, και επίσης οι καπνιστές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Κόψτε σήμερα το κάπνισμα, και πολύ σύντομα θα δείτε τεράστια βελτίωση στην υγεία σας.
πηγή:iatronet.gr
Share:

10 αστείες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.


1. Συνδιασμός χρωμάτων
Άνδρες: Ωραίο το κόκκινο. Ωραίο και το κίτρινο. Ας τα φορέσω μαζί!
Γυναίκες: Ξέρουν πιο χρώμα ταιριάζει με πιο.
2.Ομιλία
Άνδρες: Μιλάνε με προτάσεις
Γυναίκες: Μιλάνε με εκθέσεις.
3. Μνήμη
Άνδρες: Δεν θυμούνται τι φορούσαν εχτές
Γυναίκες: Θυμούνται κάθε λεπτομέρεια , κάθε συζήτησης.
.
4. Κατανόηση
Άνδρες: Δεν καταλαβαίνουν καμία γυναίκα
Γυναίκες: Καταλαβαίνουν τις άλλες γυναίκες
5. Παρκάρισμα
Άνδρες: Ξέρουν να παρκάρουν
Γυναίκες: Ξέρουν να πατήσουν το alarm
6. Καινούριο αυτοκίνητο
Άνδρες: Λέγε ρε! Τι μάρκα;
Γυναίκες: Ουάου! Τι χρώμα;
7. Ψώνια
Άνδρες: Πληρώνουν 50 ευρώ για κάτι που αξίζει 250 ευρώ, και τελικά δεν δουλεύει
Γυναίκες: Πληρώνουν 250 ευρώ για κάτι που αξίζει 50 ευρώ και τελικά δεν το έχουν ανάγκη.
8. Μεσάνυχτα
Άνδρες:Είναι τέλεια ώρα να κοιμηθώ ή να κάνω σεξ!
Γυναίκες:Είναι τέλεια ώρα να συζητήσουμε!
9. Τηλεόραση
Άνδρες: Βλέπει μπάλα, και με δυσκολία μιλάνε συγχρόνως
Γυναίκες: Βλέπουν Λαμπίρη, βαφούν νύχια, μιλάνε στο τηλέφωνο, πίνουν καφέ.
10. Γυμναστική
Άνδρες: Το βλέπουν ως φυσική δραστηριότητα
Γυναίκες: Το βλέπουν ως κοινωνική δραστηριότητα
Πηγή : piperies.grShare:

Έκθεση ζωγραφικής στην γκαλερί της κ.Παπατζίκου.


Σάββατο 24 Μαρτίου, στις 7μμ εγκαινιάζεται στην γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ (Αγ. Αντωνίου 26) η έκθεση ζωγραφικής των εικαστικών Βίκυς Κορακάκη, Δέσποινας Κωνσταντίνου και Γιάννη Σταμενίτη με τίτλο
‘’πράξεων συνέχειες’’.
Η έκθεση διερευνά διαφορετικές προσεγγίσεις - θεματικές συνομιλίες των τριών καλλιτεχνών, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους όσον αφορά τις θεματικές ενότητες των εργασιών τους, ωστόσο τους συνδέει η πορεία τους, η πρώτη τους ατομική έκθεση στην γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ και η συνύπαρξή τους στην Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
Στόχος είναι η ανάδειξη και η εξέλιξη της δουλειάς τους και η εξερεύνηση των διαφόρων ειδών ζωγραφικής όπως νεκρές φύσεις, σύμβολα, πορτραίτα, τοπία και αλληγορικά θέματα. Η σύζευξη των τριών αυτών θεματικών προσεγγίσεων, δημιουργεί μια διαφορετική οπτική που, εν τέλει, προκύπτει ως φυσικό επακόλουθο και ως αρμονικό τρίπτυχο μέσα από διαφορετικά κριτήρια και προσωπικές εμπειρίες.
Share:

Παράταση ωραρίου λευκής νύχταςΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους καταστηματάρχες για το τι ισχύει στην παράταση του ωραρίου την Πέμπτη 22 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Μετά την θετική απάντηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας για παράταση του ωραρίου δίνεται η δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα του Δήμου  Βέροιας να παραμείνουν ανοιχτά το απόγευμα της Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 έως και τις 24.00, εφ’ όσον το επιθυμούν να συμμετέχουν  στην εκδήλωση «Λευκή Νύχτα».

Οι καταστηματάρχες που θα κάνουν χρήση της ανωτέρω απόφασης θα πρέπει να  ενημερώσουν τους λογιστές τους και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», τις διαφοροποιημένες καταστάσεις προσωπικού».


Share:

Τα Παιδιά της Άνοιξης

Το πρωί της Πέμπτης 8 Μαρτίου, μια ομάδα ωφελούμενων του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» συνοδευόμενη από τους εκπαιδευτές τους, επισκέφθηκαν το τμήμα Αισθητικής του Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ Βέροιας για μία αισθητική περιποίηση. Με αυτό τον τρόπο τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια ημέρα μνήμης που αφορά τους αγώνες για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

 Εκεί μας υποδέχθηκαν η Δ/ντρια του Ι.Ε.Κ. κα Μανάφη Γερακίνα, η εκπ/τρια αισθητικός κα Ράλλη Αλεξάνδρα, καθώς και οι καταρτιζόμενες του τμήματος. Οι ωφελούμενες πέρασαν δύο ευχάριστες ώρες με την περιποίηση που τους προσέφεραν, διασκέδασαν με τις εκπαιδευόμενες του ΙΕΚ και απόλαυσαν την όλη διαδικασία καθώς μεταμορφώθηκαν σε πανέμορφες κυρίες.

Ευχαριστούμε θερμά το τμήμα αισθητικής του Ι.Ε.Κ. για την άψογη φιλοξενία καθώς και το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος που φρόντισε για το πλούσιο πρωινό όλων.  
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Share:

Πασχαλινό παζάριΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Σας προσκαλούμε στο πασχαλινό παζάρι  του συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας στο δωμάτιο εκθέσεων (φουαγιέ).Εκεί θα βρείτε υπέροχες χειροποίητες πασχαλινές δημιουργίες ,φτιαγμένες με αγάπη και μεράκι από τις   χρυσοχέρες φίλες και εθελόντριες  του συλλόγου μας !

Το παζάρι θα λειτουργεί στις 29/03 και 30/03 και ώρες 10:00 -20:00 και στις 2/04 ώρες 15:00-20:00.Σας περιμένουμε!


Με εκτίμηση το Δ.Σ του συλλόγου
Share:

6 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Οι  Αθλήτριες  Ρυθμικής  Γυμναστικής του Φιλίππου Βέροιας ξεκίνησαν την αγωνιστική τους περίοδο με μεγάλη επιτυχία .
  Στους  διασυλλογικούς αγώνες Ρυθμικής Γυμναστικής κατηγορίας Γυναικών  - Νεανίδων - Κορασίδων  , Κεντρ. & Βόρειας Ελλάδας που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Ιωάννης Μελισσανίδης στη Μίκρα Θεσσαλονίκης ,  οι αθλήτριες   για  μια  ακόμα  φορά  εντυπωσίασαν  κατακτώντας  6 ασημένια μετάλλια . Στην κατηγορία Γυναικών την 1η μέρα η Δήμητρα  Παπανώτα   αγωνιζόμενη σε  3  μόνο όργανα ( μπάλα - στεφάνι - κορίνες )  κατέκτησε και στα τρία ,  ισάριθμα  ασημένια  μετάλλια πιστοποιώντας  την  σταθερή  πορεία  των τελευταίων χρόνων και την άξια επιλογή της από την Εθνική Ομάδα . Στην ίδια κατηγορία η Πινακούδη Ροδόπη πραγματοποιώντας εκπληκτική  εμφάνιση κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο  στο Σύνθετο Ομαδικό και ασημένιο μετάλλιο στο πρόγραμμα με κορδέλα. Στο πρόγραμμα με στεφάνι κατέκτησε την 4η θέση   καθώς και την 8η θέση στην μπάλα. Μεγάλη απούσα  σε  αυτή  τη κατηγορία  η Καγκελίδου  Νίνα Κωνσταντίνα  καθώς υπέστη κάταγμα  και  έμεινε  εκτός  αγώνων  .
     Στην κατηγορία των νεανίδων την ιδία μέρα , η αθλήτρια 1ης χρονιάς Κιάτση Κατερίνα αγωνίστηκε σε 2 όργανα ( μπάλα - στεφάνι) κατακτώντας  την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στην μπάλα  και  7η θέση στο πρόγραμμα  με στεφάνι  αποδεικνύοντας ότι είναι  αθλήτρια μεγάλου βεληνεκούς .Στην ίδια κατηγορία η Δούμπη Ευφημία Ειρήνη  με  νοσηλεία  μιας   βδομάδας  στο Νοσοκομείο λόγω ίωσης  πραγματοποίησε τρία καλά προγράμματα ( μπάλα -στεφάνι - κορδέλα ) και απέδειξε  ότι  θα  είναι έτοιμη για  τους  επόμενους αγώνες αξιοποιώντας  τα  μεγάλα  της προσόντα .   
  Στην κατηγορία κορασίδων την 2η μέρα η  Αφένδρα  Ευαγγελία  παρόλη την ίωση που την ταλαιπώρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα αγωνίστηκε σε  δυο προγράμματα ( μπάλα - στεφάνι ) πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση  , αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.  
    Η 2η κορασίδα του Συλλόγου  Αννα  Μαρία  Μητριτώνη δεν αγωνίστηκε  για λόγους υγείας . 

      Με δουλειά και υπομονή περιμένουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στους Προκριματικούς  που θα διεξαχθούν και πάλι στη Θεσσαλονίκη   .     
      Πολλά Συγχαρητήρια στην προπονητική ομάδα  Χαβιαροπούλου Ηρώ - Μωυσιάδου  Κατερίνα και   στον δάσκαλο μπαλέτου - χορογράφο - δημιουργό μεγάλων διεθνών  αθλητριών Michail German για τις Μοναδικές Ατομικές διακρίσεις που κατάφεραν να φέρουν στην πόλη της Βέροιας για το άθλημα της Ρυθμικής αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά   το έργο τους και την αγάπη που έχουν για την δουλειά τους.

Share:

Βιωματική Περιπέτεια ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΤΣΙΑ


Σάββατο 21 Απριλίου στο “Εκκοκκιστήριο ΙΔΕΩΝ” στη Βέροια (Θεσσαλονίκης 67)
Ώρα: 12:00 με 16:30

Εκπαιδευτικοί και γονείς, συμμετέχουν και ζουν μιαν εμπειρία σαν παιδιά και μαθαίνουν και οι ίδιοι να τη σχεδιάζουν.

Οι ιδέες πίσω από το Project Based Learning.
Βιωματικά, τα βήματα του σχεδιασμού ενός σεναρίου.
Πρακτικές Συμβουλές σε καθημερινά ζητήματα στην τάξη. Μια βιωματική περιπέτεια, εμπνευσμένη από το Jurassic Park.

Λίγα λόγια από τον Άγγελο Πατσιά
“Το εργαστήριο αυτό είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας μου από τα χρόνια που δίδασκα στο Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά, αλλά και από αυτά στο Σχολειό της Φύσης.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε γονείς που θέλουν να δουν πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια διαφορετική σχολική πραγματικότητα.

Φεύγοντας από αυτό θα νιώσετε ξανά την εκπαιδευτική σας φλόγα να καίει και τον εαυτό σας ικανό να δημιουργήσει τα πιο όμορφα περιβάλλοντα για μάθηση! Θα γνωρίσετε βιωματικά, μεθόδους όπως αυτή των αυτο-οργανωμένων περιβαλλόντων μάθησης και θα σχεδιάσετε εσείς οι ίδιοι σενάρια, που θα αλλάξουν την καθημερινότητά σας στο σχολείο.”

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε στείλτε μας μήνυμα έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στο mail: ekkokkistirioideon@gmail.com
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα 
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4,5 ώρες και το κόστος του 25€.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το 6973332783(Μάγδα Ναζλίδου-Ασίκη)


ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ Θεσσαλονίκης 67 / ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ επικοινωνίας: 6973332783 (Μάγδα Ναζλίδου - Ασίκη)

Share:

Επίσκεψη του Μολδαβού πρέσβη στον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη.

Τον Μολδαβό πρέσβη στην Ελλάδα κ. Anatol  Vangheli, καθώς και αντιπροσωπεία του Μολβαδικού Επιμελητηρίου, υποδέχθηκε στο γραφείο του , την Τετάρτη 7ηΜαρτίου, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδης, παρουσία του προέδρου του Επιμελητηρίου Ημαθίας κ. Μπίκα και άλλων μελών της διοίκησης
του.
Ο κ. Καλαϊτζίδης δώρισε στον κ. πρέσβη το βιβλίο με την ιστορία των Αιγών, καθώς και την Σάρισα και την Ασπίδα των Μακεδόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, η οποία αφορούσε την διεύρυνση των συνεργασιών στον εξαγωγικό τομέα νωπών αγροτικών προϊόντων, από την Ημαθία στην Μολδαβία, αποφασίστηκε η σύγκληση διευρυμένης σύσκεψης στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης 7ης Μαρτίου, στο Επιμελητήριο Ημαθίας.
Στην σύσκεψη θα παραστεί το Επιμελητήριο και εξαγωγικοί φορείς (συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις) που ασχολούνται με τα νωπά αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας,  στελέχη του Επιμελητηρίου Μολδαβίας . του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου  και  φορέων χρηματοοικονομικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια.

Share:

Το κλείσιμο του MEGA αποφάσισε το ΕΣΡ.


Τον τερματισμό της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού MEGA αποφάσισε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Η απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ ελήφθη κατά πλειοψηφία, ενώ τρία μέλη του είχαν αντίθετη άποψη.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των εργαζομένων του MEGA οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από τα γραφεία του ΕΣΡ, περιμένοντας με έκδηλη αγωνία, την απόφαση.

«Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αναγνωρίζει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL εμπίπτει στη ρύθμιση του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν.4496/2017 και υποχρεώνει την λειτουργούσα αυτόν εταιρεία με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ να τερματίσει τη λειτουργία του», αναφέρεται συγκεκριμένα στην απόφαση .

«Ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA CHANNEL λειτούργησε επί πολλά έτη με βάση σχετικές διοικητικές πράξεις ως ενημερωτικός εθνικής εμβέλειας, δεν έλαβε μέρος στη διαδικασία αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα, που άρχισε με την προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ. Ο σταθμός αυτός δεν είχε υποβάλει δήλωση αλλαγής φυσιογνωμίας του προγράμματός του, είναι δε κοινώς γνωστό ότι από τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 διέκοψε την μετάδοση ειδήσεων και ενημερωτικών προγραμμάτων». Με τον τρόπο αυτό η Ολομέλεια του ΕΣΡ απέρριψε ουσιαστικά το βασικό επιχείρημα των εκπροσώπων του σταθμού ότι εκπέμπει μόνο ψυχαγωγικό πρόγραμμα και ως εκ τούτου κρίνεται ως θεματικό, γεγονός που θα του επέτρεπε τη συνέχεια της λειτουργίας του έως την προκήρυξη των θεματικών αδειών.

Πότε κλείνει ουσιαστικά το κανάλι

Το επόμενο βήμα είναι η ανάρτηση της απόφασης στην Διαύγεια και η σύνταξη της επιστολής από το ΕΣΡ προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η οποία θα δώσει και την εντολή στην DIGEA να κατεβάσει το σήμα του MEGA. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΣΡ, οι ενέργειες αυτές δρομολογούνται άμεσα.

Εάν οι μέτοχοι του MEGA καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης του ΕΣΡ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό θα μπορούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, να καθυστερήσει «το μαύρο» μέχρι την εκδίκαση της κύριας προσφυγής από το ΣτΕ.


Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ
Share:

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Σιμαρδάνης - Την Πέμπτη η κηδεία του.


Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός Χρήστος Σιμαρδάνης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο Χρήστος Σιμαρδάνης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου έζησε μέχρι 6 ετών και σπούδασε υποκριτική στο Central School of Speech and Drama στο Λονδίνο.
Έπαιξε σε αρκετές γνωστές σειρές, από το 1985 έως το 2013, μεταξύ των οποίων «Η ζωή του Αττίκ», «Πέτρινα χρόνια», «Η νταντά», «Λατρεμένοι μου γείτονες». Παράλληλα, έπαιξε και σε αρκετές ταινίες όπως «Safe Sex», «Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο», «Ο Ηλίας του 16ου».
Χαρακτηριστική, ωστόσο, ήταν η φωνή του που συνόδευε πολλές παρουσιάσεις στο Mega, αλλά και διαφημίσεις.
Η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Χρήστου Σιμαρδάνη θα γίνει την Πέμπτη, 15 Μαρτίου, στο Νεκροταφείο Ζωγράφου, στις 13:45.
Οι οικείοι του επιθυμούν, αντί στεφάνων, τα χρήματα να κατατεθούν στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία».

Πηγή : kathimerini.gr
Share:

Οι ταινίες τρόμου βοηθούν στο κάψιμο θερμίδων! Δες πόσες καις!


Οι ταινίες τρόμου είναι για πολλούς απαγορευτικές διότι πολύ απλά φοβούνται! Στο άκουσμα όμως της είδησης πως με τις συγκεκριμένες παραγωγές καις θερμίδες μπορεί να αναθεωρήσεις!
Οι ταινίες τρόμου ,σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστήμιο του Γουεστμίνστερ στη Μεγάλη Βρετανία, μπορούν να κάνουν κάποιον να κάψει μέχρι και 113 θερμίδες σε μέσο όρο.
Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, μετά από από μια έρευνα που διεξήγαγαν σε 10 εθελοντές και τους ζήτησαν να παρακολουθήσουν 10 θρίλερ, ενώ οι καρδιακοί ρυθμοί τους παρακολουθούνταν μαζί με την πρόσληψη οξυγόνου και την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα.
Οπότε τώρα ξέρεις! Ταινίες τρόμου και κάψιμο θερμίδας πάνε μαζί!


Πηγή : neolaia.gr
Share:

ΑΑΔΕ: Η «παγίδα» της Εφορίας για τους φιλοξενούμενους!


Η Ανεξάρτη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στήνει φέτος «παγίδα» σε όσους δηώνουν φιλοξενούμενοι σε σπίτια συγγενών και φίλων, προκειμένου να γλιτώσουν τεκμήρια και φόρους.
Για πρώτη φορά στο νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης, το γνωστό Ε1 εμφανίζεται ένας νέος κωδικός 007-008 στον πίνακα 2 των πληροφοριακών στοιχείων.
Στον κωδικό αυτό οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν αν φιλοξενούν στην κατοικία τους πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση εκτός εκείνων που δηλώνονται στον πίνακα 8 είναι δηλαδή εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου (παιδιά, γονείς, παππούδες, ανήλικοι συγγενείς μέχρι το τρίτο βαθμό, άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδερφοί και αδερφές, με αναπηρία 67% και άνω).
Η κίνηση αυτή γίνεται με σκοπό να διαπιστώσει η Εφορία μετά από σχετικό έλεγχο,  αν πρόκειται για πραγματική ή εικονική φιλοξενία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κοινωνικό μέρισμα που μοίρασε τον περασμένο Δεκέμβριο η κυβέρνηση, αποκάλυψε ότι 1,95 εκατομμύρια φορολογούμενοι ή ένας στους τέσσερις δήλωσαν ότι είναι φιλοξενούμενοι.
Φυσικά, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που στην πραγματικότητα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα πολλοί να χάσουν το κοινωνικό μέρισμα 2017.

Τώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζητά από τους φορολογούμενους μέσω του εντύπου Ε1 να δηλώσουν αν φιλοξενούν στην κατοικία τους πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση εκτός εκείνων που δηλώνονται στον πίνακα 8 είναι δηλαδή εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου (παιδιά, γονείς, παππούδες, ανήλικοι συγγενείς μέχρι το τρίτο βαθμό, άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδερφοί και αδερφές, με αναπηρία 67% και άνω).
Με τον τρόπο αυτό, η Εφορία επιχειρεί να περιορίσει τα φαινόμενα ψευδούς φιλοξενίας. Πολλοί εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι για να αποφύγουν:
  • Τα τεκμήρια διαβίωσης. Όποιος συμπληρώνει τον κωδικό 092, 094 ή 096 του εντύπου Ε1, δεν βαρύνεται με το τεκμήριο της κύριας κατοικία κάτι που αυτομάτως σημαίνει και μείωση της φορολογητέας ύλης. Όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα γνωρίζουν ότι το τεκμήριο της κατοικίας μπορεί να τους επιβαρύνει με πρόσθετους φόρους και γι’ αυτό κάνουν ότι μπορούν για να το αποφύγουν.
  • Το φόρο από εισοδήματα ενοικίων. Με τη δήλωση, δηλώνεται το γεγονός της φιλοξενίας, ο ΑΦΜ του ατόμου που φιλοξενεί, η επιφάνεια του ακινήτου στο οποίο γίνεται η φιλοξενία και οι μήνες της φιλοξενίας. Δεν υπάρχει όμως η διεύθυνση. Άρα, ένας ενοικιαστής που θα εμφανιστεί ως φιλοξενούμενος του ιδιοκτήτη, θα το απαλλάξει και από τον φόρο εισοδήματος από ακίνητα που υπολογίζεται πλέον με συντελεστές από 15% έως και 45%.Πηγή: neolaia.gr

Share:

Απαλλάχτηκαν ομόφωνα από την κατηγορία του ΙΚΑ για απάτη περίπου 1.000.000 ευρώ. Ευχαριστήριο στο συνήγορο υπεράσπισης


"Όλοι αθώοι" κρίθηκαν και απαλλάχτηκαν ομόφωνα από την κατηγορία απάτης κατά του ΙΚΑ ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ εργαζόμενοι των σφαγείων Βέροιας για υποτιθέμενα ποινικά αδικήματα κακουργηματικής μορφής.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δίκασε μετά από μακρά προανακριτική διαδικασία συνεργάτες των σφαγείων Βέροιας με αφορμή δικογραφία που σχηματίστηκε , κατά την οποία δήθεν το ΙΚΑ εξαπατήθηκε και κακώς δεν εισέπραξε συνολικά περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.
        Στην ακροαματική διαδικασία που ακολούθησε οι κατηγορίες δεν έπεισαν τους δικαστές και το κατηγορητήριο κατέπεσε. Μετά από πολύωρη εξέταση μαρτύρων και αγορεύσεις όλοι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν προς μεγάλη ανακούφιση αυτών και των οικογενειών τους.


        Σημειώνεται ότι η υπόθεση ταλαιπωρούσε τους Βεροιώτες εργαζόμενους που άδικα τελικά σύρθηκαν στις πόρτες των δικαστηρίων σχεδόν 5 χρόνια.
        Ο εκ των κατηγορουμένων και εκπρόσωπος της συνεργατικής φορτοεκφορτωτών των σφαγείων Βεροίας κος. Λεωνίδας Θεοδωρίδης ευχαρίστησε δημόσια και με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συνήγορο υπεράσπισής του γνωστό Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο κο. Ιωάννη Παπαγιάννη. 
Share:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΣΥΦΑ


«Η πολυδιαφημιζόμενη απελευθέρωση των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ, η οποία θα έφερνε δήθεν μειώσεις των λιανικών τιμών τους, είχε τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα.
Η εκτίναξη των τιμών καθημερινής χρήσης φαρμάκων, γνωστά ως ΜΗΣΥΦΑ επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Πληροφορούμε τους συμπολίτες, ότι:
1.- Οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ καθορίζονται πλέον ελεύθερα από τις φαρμακευτικές εταιρείες και όχι από το Υπουργείο Υγείας, όπως τα υπόλοιπα φάρμακα.
2.- Οι αναγραφόμενες επί των συσκευασιών προτεινόμενες λιανικές τιμές, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι παραπλανητικές, αφού τις περισσότερες φορές η χονδρική τιμή με την οποία τα προμηθεύονται τα φαρμακεία από τις εταιρείες είναι μεγαλύτερη της προτεινόμενης λιανικής τιμής.
Οι φαρμακοποιοί ουδεμία ευθύνη φέρουν τόσο για τις παραπλανητικές τιμές επί των συσκευασιών, όσο και για τις υπέρογκες αυξήσεις, που προέκυψαν από την απελευθέρωση των τιμών τους για την οποία ήταν αντίθετοι εξαρχής».
Η Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία                         Σταμπουλής Διονύσιος
Share:

"ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ” ΑΠΟ ΤΟΥΣ μικρούς “ΠΑΡΑΔΟΞΟΥΣ” ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ"


Με πολύ κέφι συνεχίζουμε τις πρόβες μας για την καινούρια μας θεατρική παράσταση “Ανθρώπινα Λουλούδια”. Τον Μάιο λοιπόν, με την ολόγλυκη ευωδιά μας, θα μας δείτε να παρουσιάζουμε το παραμυθόδραμα της κ. Μαίρης Σοΐδου, σε διασκευή και συντονισμό της κ. Ιωάννας Κοντοτάσιου.
Share:

Εγινε σημερα Κυριακη 11-3-2018 στα Μεγαρα το Παν/νιο πρωταθλημα 20.000 βαδην ανδρων-γυναικων


Εγινε σημερα  Κυριακη 11-3-2018 στα Μεγαρα  το Παν/νιο πρωταθλημα 20.000 βαδην ανδρων-γυναικων και νεων. Συγχρονως με το πρωταθλημα  διεξηχθηκαν και

 αγωνες για μικροτερες κατηγοριες [εφηβους, νεανιδες, παιδες, κορασιδες] για να συγκροτηθει η βαλκανικη ομαδα του βαδην ολων των κατηγοριων. Στους αγωνες

 συμμετειχαν  και τρεις αθλητες του Φιλιππου  που καταφεραν να διακριθουν πετυχαινοντας αξιολογες εμφανισεις.

Στα 20.000 μ. ανδρων  4ος τερματησε ο Κωστας Σταμελος με 1 ωρα 37'11''

Στα 10.000 μ. παιδων 1ος τερματησε ο Ανθιμος Κελεπουρης με ατομικη επιδοση 46'15''

Στα 10.000 μ. εφηβων 2ος τερματησε ο Τασος Σταμος  με 48'36''.

Αισθητη η απουσια της νεαρης πρωταθλητριας του συλλογου μας  Δημητρας Μποχωρη  η οποια τραυματισθηκε ευτυχως ελαφρα στο ποδι [στο μαθημα των ΤΕΦΑΑ]

 δυο μερες πριν τον αγωνα.
Share:

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣΌπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εν όψει των ημερών του Πάσχα, τα μέλη και οι φίλοι της Ε.Λ.Β. συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας (όπως γάλα εβαπορέ, ρύζι, μακαρόνια, κ.λπ.) για τις οικογένειες που έχουν την ανάγκη μας.
Ο καθένας που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει από το υστέρημά  του, θα συμβάλει στη δράση μας, ώστε τις μέρες των εορτών να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες.
          Όλα τα είδη θα συγκεντρώνονται στα γραφεία της Λέσχης, Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα από Δευτέρα 12-3-2018 μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων  01-04-2018. 
Πληροφορίες στην Γραμματεία στο τηλ. 2331072060- καθημερινά από Κυριακή έως Πέμπτη 17:00 με 21:00.
Υπεύθυνοι: κα. Μελικιώτου Καλλιόπη τηλ. 6978083766 και κ. Σαρημιχαηλίδης Παύλος τηλ. 69773070581.

Για το Δ.Σ.

Share:

Ημιμαραθωνιο Καλαμπάκας – Τρικάλων ‘’Σταμόπουλος’


Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Μαρτίου ο 11ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκας – Τρικάλων ‘’Σταμόπουλος’’.

Ένας αναγνωρισμένος και δοκιμασμένος Ημιμαραθώνιος όπου πολλοί δρομείς απ όλη την Ελλάδα επιδιώκουν να συμμετάσχουν λόγω της άριστης διοργάνωσης και του γρήγορου τερέν .

1286 δρομείς άνδρες και Γυναίκες στήθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στην πλατεία Καλαμπάκας με στόχο τους να διανύσουν 21,1χλμ και να τερματίσουν στα Τρίκαλα.

Ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας έδωσε το αγωνιστικό του παρόν με 35 δρομείς οι οποίοι έφεραν και πολύ καλά αποτελέσματα σύμφωνα με τις δυνατότητες τους .

Αναλυτικα τα αποτελέσματα του Συλλογου δρομέων Βέροιας από τον Ημιμαραθωνιο

54ος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:23:29
90ος ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:27:12
104ος ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ1:28:17
111ος ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ‘’Minas Coaching team’’ 1:28:44
113ος ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:28:49
116ος ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ‘’Makridis Team’’ 1:28:52
131ος ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:30:11
166ος ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:32:43
201ος ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:34:26
209ος ΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ‘’Makridis Team’’ 1:34:41
221ος ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:35:14
248ος ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 1:37:17
261ος ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’Minas Coaching team’’ 1:37:44
256ος ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:37:46
285ος ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ‘’Minas Coaching team’’ 1:38:37
316ος ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ‘’Makridis Team’’ 1:39:36
315ος ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ‘’Makridis Team’’ 1:39:50
340ος ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:41:22
335ος ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΡΟΣ ‘’Makridis Team’’ 1:40:46
336η ΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ‘’Makridis Team’’ 1:40:46
377ος ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:42:18
386ος ΒΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:42:45
397ος ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:42:59
402η ΗΛΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ‘’Makridis Team’’ 1:43:14
428η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ‘’Makridis Team’’ 1:44:16
461ος ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:45:56
579ος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ‘’Makridis Team’’ 1:50:35
721ος ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 1:55:17
711ος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1:55:37
812ος ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:58:12
824ος ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:59:34
830ος ΑΝΘΗΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:59:44
844ος ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ‘’Makridis Team’’ 2:00:04
862ος ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2:01:24
856η ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ ‘’Sportstraining-Karagiannis’’ 2:01:25
Share:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές

Ακολουθήστε μας στο

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Διαδικτυακές προτάσεις..