ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ


† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως
Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
ΠΡΟΣ
τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου ἐπαρχίας.

Σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσουμε, ἀδελφοί μου, τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, τήν ἑορτή τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος «πλούσιος ὤν ἐπτώχευσεν ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν», ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό καί κληρονόμο τῆς βασιλείας.

Καί γι᾽ αὐτό δέν ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς πολλά πράγματα. Ζητᾶ μόνο ἀγάπη. Ζητᾶ νά προσφέρουμε ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς μας. Ζητᾶ νά ἁπλώσουμε τό χέρι μας καί νά τούς προσφέρουμε ὅ,τι ἔχουν ἀνάγκη. Γιατί μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἀπολαύσουμε καί ἐμεῖς τή θεία ἀγάπη. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ζήσουμε ἀληθινά τά Χριστούγεννα, ἔχοντας τόν δι᾽ ἡμᾶς γεννηθέντα Χριστό στήν ψυχή μας καί τή ζωή μας.
Ὁ ἔρανος τῆς ἀγάπης πού διενεργεῖ καί φέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας ἔχει σκοπό νά προσφέρει σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία νά δείξουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στηρίζει τό φιλανθρωπικό της ἔργο στή δική σας προσφορά, στή δική σας ἐνίσχυση, στή δική σας συμμετοχή στόν ἔρανο τῆς ἀγάπης. Δέν ἔχει ἄλλους πόρους γιά νά βοηθήσει τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν πληγεῖ ἀπό τήν κρίση καί ἀντιμετωπίζουν προβλήματα. Γνωρίζω τίς δυσκολίες ὅλων σας, ἀλλά σᾶς παρακαλῶ πατρικά νά μήν ξεχνᾶτε ὅτι ὑπάρχουν ἀδελφοί μας πού στεροῦνται ἀκόμη καί τά ἀναγκαῖα γιά τή ζωή τους καί δέν εἶναι δυνατόν νά τούς ἀφήσουμε νά περάσουν μέσα στήν ἀνέχεια τά φετινά Χριστούγεννα.
Ἀνοῖξτε, λοιπόν, τήν πόρτα σας, ὅταν θά χτυπήσει ὁ ἔρανος τῆς ἀγάπης. Ἀνοῖξτε καί τήν καρδιά σας καί προσφέρετε μέ ἀγάπη σάν νά προσφέρετε στόν ἴδιο τόν Χριστό. Προσφέρετε μέ τή βεβαιότητα ὅτι συμβάλλετε στό μεγάλο ἔργο τῆς ἀγάπης πού προσπαθεῖ νά ἐπιτελέσει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί μέ τη βεβαιότητα ὅτι τά χρήματα πού προσφέρετε ἀξιοποιοῦνται στό σύνολό τους γιά τό ἔργο ἀγάπης πού προσφέρει ἡ Μητρόπολή μας. Ἀξιοποιοῦνται μέ τόν καλύτερο τρόπο γιά νά συμπαρασταθοῦμε τούς ἀδελφούς μας πού ὑποφέρουν ἀπό τή φτώχεια, τήν ἀνεργία, τίς ἀσθένειες, τά προβλήματα τῆς καθημερινότητος καί περιμένουν τή δική μας βοήθεια. Δῶστε μέ ἀνοικτή καρδιά καί ἀγάπη. Ἡ προσφορά σας θά εἶναι μιά ξεχωριστή βοήθεια στόν καθημερινό ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀδελφῶν μας, θά εἶναι μιά προσφορά στόν ἴδιο τόν Θεό, θά εἶναι μιά προσφορά πού θά σᾶς φέρει πιό κοντά στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, γιά νά ἑορτάσουμε τά Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό στήν καρδιά μας.
Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν


Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Share:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές

Ακολουθήστε μας στο

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Διαδικτυακές προτάσεις..