Τα τείχη της Βέροιας


Τα τείχη της Βέροιας

Η πόλη της Βέροιας οχυρώθηκε ήδη από την ελληνιστική περίοδο. Σε όλη τη διάρκεια της παλαιοχριστιανικής και της βυζαντινής περιόδου, στο πλαίσιο της οργάνωσης της άμυνας έναντι των επιδρομών των Γότθων, η υφιστάμενη οχύρωση υπέστη ανοικοδομήσεις και επισκευές ώστε να είναι ισχυρή ενόψει νέων επιδρομών.

Ο οχυρωματικός περίβολος είχε τη μορφή διπλού τείχους, πάχους 2,40-2,80μ. που εκτεινόταν κατά μήκος της βόρειας, της ανατολικής και της νότιας πλευράς της πόλης για περίπου 3.500μ., από τα οποία σήμερα σώζονται μόλις τα 170μ. Τη βόρεια και τη νότια πλευρά της οχύρωσης ενίσχυαν τετράγωνοι, τριγωνικοί και ημικυκλικοί αμυντικοί πύργοι. Σύμφωνα με τις πηγές, στον οχυρωματικό περίβολο ανοίγονταν τρεις πύλες, η «βασιλική» που εξυπηρετούσε τον βόρειο τομέα της πόλης, η «οψικκιακή», γνωστή και ως πύλη του «Παλαιού Φόρου», που τοποθετείται κοντά στον ναό της Παλαιοφορίτισσας, και τέλος, η πύλη όπου πιθανότατα κατέληγε η σύγχρονη οδός Μητροπόλεως, άλλοτε ρωμαϊκός δρόμος που βρισκόταν σε χρήση και κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Εντός των τειχών της βυζαντινής Βέροιας, οι πηγές αναφέρουν την ύπαρξη εγκάρσιου τείχους που διαιρούσε την πόλη σε δύο μέρη, το οποίο όμως δεν έχει μέχρι σήμερα εντοπιστεί. Επίσης, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα σωζόταν στο ψηλότερο σημείο της Βέροιας μία από τις δύο ακροπόλεις που έκτισε ο Στέφανος Δουσάν με σκοπό την ενίσχυση της άμυνας.

Share:

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές

Ακολουθήστε μας στο

Ετικέτες

Διαδικτυακές προτάσεις..